Forslag til elektrodeplassering albue

TENS: sirkulasjon og smertelindring omkring albue. Program P01-P13.

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.