Elektrodeplassering og programvalg: Hånd/arm, albue og overarm

Hånd/arm:

TEMS: Håndtrening. Plasser elektrodene over muskelbuken.

Stimuler med et TEMS, altså et muskelstimuleringsprogram som inneholder arbeid /hvile.

Skru opp mA til det ses en synlig kontraksjon. Stimuler gjerne bilateralt og test frisk side.

Håndtrening, program P14, P15, P16 eller P17.

 

Albue:

TENS: sirkulasjon og smertelindring omkring albue. Program P01-P13.

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

 

Overarm:

TENS: Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

For mer muskelaktivering velges P05, P06 eller TEMS program P14, P15, P16, P17.