Forslag til elektrodeplassering hånd/arm

TEMS: Håndtrening. Plasser elektrodene over muskelbuken.

Stimuler med et TEMS, altså et muskelstimuleringsprogram som inneholder arbeid /hvile.

Skru opp mA til det ses en synlig kontraksjon. Stimuler gjerne bilateralt og test frisk side.

Håndtrening, program P14, P15, P16 eller P17.