Forslag til elektrodeplassering kvalme

Svart elektrode plasseres tre fingerbredder proximalt for håndleddet på innsiden av underarmen, Akupunkturpunkt PC6

Rød elektrode plasseres på underarmens overside. Vær obs på hvordan radius roterer rundt ulna.

10-15 Hz

Program P05 – 10 HZ/200 uS eller still inn PC1, PC2 eller PC3

Stimulering 5-15minutter