Elektrodeplassering og programvalg: Nakke og rygg

Nakke:

Her foretrekkes et høyfrekvent eller modulert program.

Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

 

Rygg:

TENS: Program P01-P13. 

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes

TENS: Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)
eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.
Ulik Stimulering på Kanal A og B for eksempel ved ryggsmerte med utstråling.Høyfrekvent stimulering i ryggen (P01, P02, P03, P04)
og lavfrekvent (P05, P06) eller modulert (P11, P12) stimulering på låret.