Forslag til elektrodeplassering overarm

TENS: Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

For mer muskelaktivering velges P05, P06 eller

TEMS program P14, P15, P16, P17.