Forslag til elektrodeplassering skuldersmerter

TENS: Program
P01-P13.

Her vil
fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12)
foretrekkes.

For mer
muskelaktivering velges P05 eller P06.

TEMS: «Scapulahumeralerytmen» og
holdningskorreksjon P14, P15, P16, P17.

TENS: sirkulasjon og
smertelindring.

Program P01-P13.

Her vil
fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte
program (P11,P12) foretrekkes.

Ved ønske om
muskelstimulering velges lavfrekvent P05 eller P06.

TEMS: Aktivering av
«rotatorcuffen» P14, P15, P16
eller P17.