Forslag til elektrodeplassering tibialis stimulering mot overaktiv blære

1.Den røde hudelektroden plasseres over tibialispunktet. Dette punktet finner en ca. tre fingerbredder over medial tibial malleol som er lokalisert nederst på innsiden av ankelen

2.Hudelektroden tilknyttet sort kontakt plasseres på innsiden av hælen, nedenfor medial malleol.

3.Program P06 eller still inn eget program på PC1-PC3:

Frekvens: 2 Hz (2-10 Hz)

Pulsbredde: 180 uS (180-200 uS)

Strømstyrke: 10-20 mA