Forslag til elektrodeplassering underben

Tibialis anterior Peroneus Gastrocnemius Soleus,
akillissenen

Muskelstimulering P14, P15, P16 eller P17.

1. Plasser elektrodene over muskelbuken m. Tibialis anterior.

2. Plasser det ene elektrodeparet over muskelbuken m. Tibialis anterior og det andre over m. peroneus.

3. Plasser to store elektroder over leggmuskulaturen (m. soleus og m. gastrocnemius). Det andre elektrodeparet plasseres på hver side av akillessenen for å øke sirkulasjonen. Her kan det også velges et modulert program (P11, P12) på begge kanalene eller lavfrekvent stimulering (P05, P06) på leggmuskulaturen og høyfrekvent stimulering (P01-P04) på ankelen.