Forslag til elektrodeplassering ved fødselssmerter

Ta utgangspunkt i det området som gjør mest vondt. Hvis du f.eks. har mest vondt i nedre del av ryggen i åpningsfasen, kan du plassere elektrodene slik:

Vi anbefaler høyfrekvent (HF) under smerteriene og lavfrekvent (LF) når smertene avtar. Bruk håndomkobleren for å skifte mellom programmene

To eller fire elektroder plasseres longitudinelt i det smertefulle området i rygg, sete, lyske eller lår. Elektrodene kan med fordel plasseres over trigger- eller akupunkturpunkter. Alternativt kan to elektroder festes på ryggen og en i hver lyske– over hofteleddet. Bruk gjerne store elektroder, og flytt om på dem etter behov.

Ikke plasser elektroder på gravid uterus (mage), og unngå å koble sammen et elektrodepar over symfysen.

Som eksempel kan paravertebralt i segmentene Th10-L1 og i S2-S4 stimuleres når man vil dempe fødselssmerter. Cervix uteri innerveres fra Th10-L1 og bekkenbunnen fra S2-S4. Den paravertebrale stimuleringen vil da kunne bidra til å dempe smerteopplevelsen.