Forslag til elektrodeplassering

Riktig plassering av elektroder er en av de viktigste parametrene når det gjelder å oppnå effektiv smertelindring ved bruk av TENS. Det er alltid lurt å la din fysioterapeut eller lege avgjøre hvilken plassering du skal benytte, men brukeren vet oftest best hvor elektrodene bør sitte for å oppnå best effekt. Derfor er samarbeid mellom terapeut og behandler viktig.

Her er noen forslag til aktuelle elektrodeplasseringer:

1. Nakkesmerter

2. Ryggsmerter

3. Skuldersmerter

4. Overarm

5. Albue

6. Hånd/arm

7. Kne

8. Underben

9. Fot/ hallux valgus

10. Menstruasjonssmerter

11. Kvalme

12. Tibialis stimulering mot overaktiv blære

13. Elektrodeplassering ved smerter og opptrening kne

14. Elektrodeplassering ved rygg-og bekkensmerter I svangerskapet

15. Elektrodeplassering ved fødselssmerter

 

 

.