Månedens case oktober 2015: Urin-og analinkontinens behandlet med elektrostimulering via vaginal probe og tibialisstimulering

Terapeut: Uroterapeut Fred Tore Larsen ved UNN Narvik HF

Pasient: Kvinne, 52 år, henvist til urologisk poliklinikk grunnet lekkasje av avføring og urin.

Utredning: Flow/resturin og cystoskopi ved første konsultasjon. Flow kvitterer hun 490 ml og total tiden er på 178 sek. Qmax er på 17 s/ml. Flow kurven er taggede. Cystoskopi beskrives som normal utenom trabekulering i blæreveggen.

Pasienten kommer til uroterapeut to uker etter første konsultasjon for gjennomgang av diverse score skjema som ga følgende resultat:

ICIQ UI 16 av 21.ICIQ OAB 33 av 56.St. Mark’s score 15 av 24.

Av vannlatningsdagboken kunne en se at den ene av de to dagene registreringen foregikk brukte hun 10 bind med en lekkasje på til sammen 87 gram urin. Samme dag gjøres det en stress test hvor hun har en lekkasje på 45 gram urin.

Behandling: Pasienten får etter vurdering av urolog tilbud om elektrostimulering med vaginal probe og tibiales stimulering med overflateelektroder. Det var ønskelig at hun brukte begge deler i fem/seks dager pr uke.

Behandling med NeuroTrac PelviTone PC1 med to faser, hvorav første fase ble brukt i 12 minutter på et work/rest program. I fase 2 av programmet ble et tibialistimuleringsprogram med 5 Hz, 175 pulsbredde i 20 minutter lagt til. Etter tre måneders behandling er hennes lekkasje problemer redusert til:

Resultat: ICIQ UI fra 16 til 0 -ICIQ OAB fra 33 til 0 og St. Mark’s fra 15 til 4.

Konklusjon: Pasienten har nå oppnådd stor kontroll over sine lekkasjeproblemer. Hun vil ikke endre noe i behandlingen fordi effekten er så god.