Menn har rett til å vite!

Visste du at:

  • hver åttende mann opplever urinlekkasje i løpet av livet?
  • hver tiende 50-åring opplever ereksjonssvikt og at dette er økende med alder?
  • urinlekkasje og erektil dysfunksjon i inntil ett år er svært vanlig etter prostataoperasjoner?
  • erektil dysfunksjon rammer flest menn med diabetes og hjerte- og karsykdommer?
  • bekkenbunnstrening har en dokumentert og positiv effekt for menns seksuelle helse?
  • enkelte hjelpemidler for behandling av lekkasje­plager og erektil dysfunksjon er refusjonsberettiget og gratis for brukeren?
  • seksualtekniske hjelpemidler kan rekvireres kostnads­fritt av din lege gjennom NAV?
  • det finnes alternativ smertelindring (TENS) ved muskel-og leddplager?

De viktige bekkenbunnsmusklene

Bekkenbunnsmusklene bærer våre indre organer og belastes på ulikt vis gjennom livet: Overvekt, alder, operasjoner og sykdom kan bidra til å svekke muskulaturen i underlivet.

Bekkenbunnstrening bør derfor inngå som en naturlig del av det å ta vare på egen kropp og fore­bygge eller behandle plager som urinlekkasje og erektil dysfunksjon. Sterke og fleksible bekkenbunnsmuskler bidrar dessuten til et godt sexliv.

Vår seksuelle helse

Seksuell helse har betydning for opplevelsen av god livskvalitet og kan endres gjennom livet ved sykdom, operasjoner og alder. Noen ganger trenger kroppen hjelp til å komme i gang med sexlivet, enten det er for be­handling eller stimulering.

Åtte av Quintets produkter innen seksuell helse kan rekvireres kost­nadsfritt fra NAV via din lege. Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside www.quintet.no. Du kan også kjøpe produktene i nettbutikken.

Rekvisisjon av Quintets hjelpemidler

Quintet har avtale med NAV om levering av hjelpemidler innen seksuell helse og avtaler med landets ulike helseforetak (via avd. for Behandlingshjelpemidler) om levering av apparater for elektrostimulering, biofeedback og TENS. Det finnes egne rekvisisjonsskjema for dette som bl.a. kan lastes ned fra vår hjemme­side.

Vi besvarer gjerne spørsmål om apparater, rekvisisjonsordningen og forbruksmateriell. Ta kontakt med oss.

Les mer i pdf.