Verktøy for registrering av smerte

Norsk smerteforenings minimumsskjema (anbefales brukt på alle smerteklinikker i Norge)

ESAS symptomskjema norsk bokmål (rev. 2012)

ESAS kurve for gjentatt registrering norsk bokmål (rev. 2012)

Pasientinformasjon: til deg som skal registrere smerter i ESAS

Appen «Min smerte»