Elektrodeplassering og programvalg TENS: underlivssmerter

  • NeuroTrac Obstetrics TENS, høyfrekvent program eller NeuroTrac TENS program 1,2,3,4.
  • To elektroder: plasser elektrodene mellom T10 – L2 (ref. dermatomkart). Bruk gjerne store elektroder, f.eks 100 mm x 50 mm.
  • Fire elektroder: øverste par T10 – L2, nederste par S2-S4.