Stressinkontinens og bruk av elektrostimulatoren NeuroTrac PelviTone

Webinar fra høstkurs 2020. Hvordan kan elektrostimulering hjelpe pasienter som plages med stressinkontinens? Hvordan tilpasse et elektrostimuleringsprogram?

Dette webinaret passer for alle terapeuter som arbeider med inkontinens / dysfunksjon i bekkenbunnen.