TENS og sterke postoperative smerter – en pasienthistorie

Quintet mottok nylig denne hyggelige rapporten om effektiv smertelindring etter en omfattende kneoperasjon. Takk til fysioterapeut og osteopat Tina Johannessen for at hun deler sin historie!

Vår datter ble operert for korsbåndskade og sidebåndskade på et sykehus i Bergen i august 2015. Hun prøvde flere typer medikamenter som Paracet, Pinex Forte og Tramadol Actavis etter operasjonen. Dessverre tålte hun kun Paracet, noe som hjalp henne lite i forhold til sterke postoperative smerter. Ved henvendelse til sykehuset hadde de ikke noe forslag til alternativ smertelindring og hadde heller ikke hørt om virkningen av TENS, men stilte seg positiv til at det kunne prøves.

Vi tok derfor kontakt med Quintet AS for hjelp til alternativ smertebehandling. Det som viste seg å ha best effekt var et høyfrekvent program PO1 90 Hz med et elektrodepar over og på hver sin side av kneet (lateralt og medialt) og det andre elektrodeparet under og på hver sin side av kneet (lateralt og medialt). Elektrodene ble plassert et stykke unna det åpne såret etter operasjonen.

Virkningen av TENS behandlingen kom umiddelbart og smertene ble faktisk borte til stor glede og lettelse for vår datter. Hun brukte apparatet i to uker etter operasjonen flere ganger daglig samt om natten for å få sove. At virkningen skulle være så god og effektiv mot postoperative smerter hadde vi ikke trodd. Vi vil derfor rette en stor takk til fysioterapeutene Bente og Evelyn i Quintet AS for god hjelp og veiledning – TENS apparatet ble virkelig redningen for Katharina som ikke tålte sterke smertestillende medikamenter.

Takknemlig hilsen fra Tina Johannessen