TENS under fødsel

NeuroTrac TENS Obstetrics

  • Høyfrekvent (HF) under smerteriene
  • Lavfrekvent (LF) når smertene avtar
  • Bruk håndomkobleren for å skifte mellom programmene.
  • To eller fire elektroder plasseres longitudinelt i det smertefulle området i korsryggen alternativt to elektroder på ryggen og en elektrode i hver lyske/over hofteledd. Bruk gjerne store elektroder.
  • Ikke plasser elektroder på gravid uterus (mage) og unngå å koble sammen et elektrodepar over symfysen.