Quintet ble startet i Bergen våren 1999, og vi har gjennom 20 år spesialisert oss på hjelpemidler innen seksuell helse, smertelindring og inkontinens. Vi som jobber i Quintet innehar helsefaglig kompetanse, administrative og pedagogiske ferdigheter. Sammen med seriøse internasjonale produsenter og internasjonal, medisinsk dokumentasjon bak produktene, tilbyr vi trygge og gode produkter til terapeuter og pasienter som bidrar til økt livskvalitet og en bedre hverdag for mange. Vi vet at vi har et kvalitetsstempel på de fleste av produktene våre, i og med at de er plukket ut av norske helseforetak, NAV og i tillegg er inkludert i rammeavtaler som gjør at flere av produktene våre kan rekvireres kostnadsfritt av norske leger.

Samfunnsansvar

Ved siden av å tilby helsefremmende produkter i Norge, bidrar vi også i forskningsprosjekt i inn- og utland. I 2015 donerte vi apparater til et kvinnehelseprosjekt i Nepal med fokus på rygg – og bekkenleddsmerter, urininkontinens og underlivsprolaps i forbindelse med graviditet og fødsel. I Kongo støtter Quintet gynekolog Mathias Onsruds prosjekt «Helse for Kongo» med elektrostimulering/ biofeedback-utstyr til behandling av fistler og inkontinensproblematikk. Det er viktig for Quintet å ta samfunnsansvar der vi kan.

Miljøarbeid

Quintet har gjennom flere år vært Miljøfyrtårnsertifiserte og medlem av Grønt Punkt. Vi etterstreber også at våre produkter er produsert etter etiske standarder når det gjelder arbeidsvilkår i produsentland, at produsentlandets egne arbeidsmiljøbestemmer overholdes etc. Les vår Code of Conduct.

Quintets styre

Styreleder: Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower
Styremedlem: Ingrid Borthen, gynekolog
Styremedlem: Margrethe Bratt, deleier i Quintet AS
Styremedlem: Hanna Solberg, deleier i Quintet AS

Vi har endret våre retningslinjer for personvern

Den nye personvernloven ble gjeldende 25. mai 2018. Disse reglene kommer fra EU og omfatter også oss her i Norge. Som en del av vår forpliktelse til å beskytte den kontaktinformasjon vi har lagret, har vi oppdatert retningslinjene våre for personvern slik at de samsvarer med loven. Vår nye personvernerklæring finner du her.