Bærumsterapeutene – Anne Sophie MacLeod

Fysioterapeut Anne Sophie MacLeod har vært en god samarbeidspartner for Quintet AS i flere år. I sin behandlingshverdag møter hun både kvinner og menn med utfordringer i form av bekkenrelaterte smerter og vannlatningsdysfunksjoner, og Anne Sophie er opptatt av å gi hver enkelt pasient en tilpasset og individuell tilpasset behandling. Vi er derfor svært glade for at vi kan henvise terapeuter som er i en opplæringssituasjon i bruk av Quintets elstim/bio- apparater, til Anne Sophie der de kan få et innblikk i hvordan hun benytter elstim/bio, sammen med andre behandlingsintervensjoner. Vi gjør oppmerksom på at hospitering i pasientbehandling ikke inngår i tilbudet.