Prostatakreftforeningen (PROFO) + Quintet AS

Prostatakreftforeningen (PROFO) og Quintet AS har siden 2019 hatt en samarbeidsavtale som går ut på å styrke kunnskapen blant eksisterende og potensielle brukere av hjelpemidler innen seksuell helse, smertelindring og inkontinens. Dette gjelder aktiviteter til befolkningen generelt og prostatakreftpasienter, pårørende, allmennleger og helsepersonell spesielt. PROFO er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft.