1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Quintet AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Quintet AS, ved daglig leder Hanna Solberg, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsiden vår, www.quintet.no (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler disse personopplysningene (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Quintet AS grunnlag for å behandle personopplysninger er å sende deg jevnlige nyhetsbrev fra oss, og vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale eller en forpliktelse med den registrerte. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysninger og hvilke opplysninger vi registrerer

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Vi registrerer disse opplysningene om deg når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Arbeidssted

Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hvem får tilgang til opplysningene

Opplysningene du oppgir til oss brukes kun av Quintet AS og kun til de formål som er oppgitt i dette dokumentet. Quintet AS har sine databehandlingssystemer hos eksterne underleverandører. Våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre tjenester i Norge, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. Underleverandører og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne, interne instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.

4. Lagring, oppbevaring og rett til innsyn

Quintet AS lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig til de formålene opplysningene ble samlet inn. Om/når du avmelder deg nyhetsbrevet vil din informasjon bli rutinemessig slettet fra våre systemer så fort det praktisk lar seg gjøre, senest etter 2 uker. Du har når som helst rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

5. Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

7. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@quintet.no

9. Informasjonskapsler

Quintet bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av quintet.no blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter