Dette produktet har ikke pris. Ta kontakt dersom du er interessert.

NeuroTrac Myoplus

Kombinert elektrostimulator og EMG biofeedbackapparat til behandling av inkontinens / opptrening av svak bekkenbunnsmuskulatur, samt til sportsrehabilitering, rehabilitering, fitness og estetikk.

Beskrivelse

Kombinert elektrostimulator og EMG biofeedback til behandling av inkontinens / opptrening av svak bekkenbunnsmuskulatur. Apparatet kan også benyttes til generell muskelrehabilitering og fitness.

Fem innebygde kliniske modaliteter, flere faste programmer innen hver modalitet.
Myoplus er delt inn i fem bruksområder – inkontinens, sportsrehabilitering, rehabilitering, fitness og estetikk. Innenfor hver av disse bruksområdene finner du en rekke ferdige programmer som er lagt inn i apparatet, klart til bruk. Velger du for eksempel inkontinens har du tilgang til hele 19 programmer som behandlinger ulike former for inkontinens, herunder bevisstgjøring av muskulatur og smerteproblematikk. De første 11 programmene er rene elektrostimuleringsprogrammer, mens de 8 neste programmene inneholder kombinasjoner av elektrostimulering og EMG biofeedback. Med Myoplus introduserer vi «Aktiv» og «Passiv», kombinerte programmer med EMG biofeedback og elektrostimulering i samme behandlingssesjon.

Tilkobling til PC
NeuroTrac MyoPlus kan kobles til en PC der tilhørende PC-program gir full oversikt over behandlingen/treningen underveis. Lagrings-og utskriftsmuligheter gir mange fordeler bl.a. ved å sikre fullverdig protokollføring og dokumentasjon av behandlingen.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

Du er kanskje også interessert i…