Dette produktet er rekvisisjonsberettiget via ditt helseforetak

Rekvisisjonsordningen er basert på anbud, avvik kan forekomme.

Last ned rekvisisjonsskjema

Dette produktet har ikke pris. Ta kontakt dersom du er interessert.

NeuroTrac PelviTone

Neurotrac PelviTone er vår nyeste elektrostimulator til behandling av inkontinens, og inneholder mange av de samme elektrostimuleringsprogrammene som du finner i Neurotrac Continence.

Beskrivelse

Neurotrac PelviTone er vår nyeste elektrostimulator til behandling av inkontinens, og inneholder mange av de samme elektrostimuleringsprogrammene som du finner i Neurotrac Continence.

PelviTone har et stort skjermbilde og inneholder flere programmeringsmuligheter enn Neurotrac Continence. Du som terapeut har for eksempel muligheter til å lage flere behandlingssekvenser i samme behandlingsprogram (kan være hensiktsmessig ved behandling av blandingsinkontinens der en kan ha én sekvens for urgekomponeneten etterfulgt ev en egen sekvens for stresskomponenten). Du har også flere muligheter innen kontinuerlig stimulering som ofte er benyttet i urgebehandlingen.

PelviTone leverer symmetriske pulser i motsetning til Continence sine asymetriske
pulser. Dette er ment å gi en dypere elektrostimulering.

NeuroTrac PelviTone kan rekvireres kostnadsfritt via den norske rekvisisjonsordningen for elektrostimulatorer og biofeedbackapparater.

Ytterligere produktinformasjon finner du her:

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

Du er kanskje også interessert i…

Se video om hvordan du bruker PelviTone her:

Del 2 av vidoen finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=DDtBT7MZnvA