Smertelindring & Muskeltrening

Endometriose

Fagområder

Generell informasjon

Hva er endometriose?

Endometriose er en tilstand hvor vev som likner livmorslimhinnen (endometrium) befinner seg utenfor livmoren. Adenomyose heter det dersom det slimhinneliknende vevet befinner seg i livmorens muskellag. Livmorslimhinnevevet kan befinne seg på tarmer, blære, eggstokker, bukhinne eller andre steder i bekkenet. De som har endometriose er ofte plaget med sterke menstruasjonssmerter og/eller kroniske smerter. Tilstanden er sannsynligvis svært underdiagnostisert og underbehandlet. Det har heldigvis nylig vært både medieoppmerksomhet og politisk oppmerksomhet rundt denne tilstanden, som antas å ramme 5-10 % av norske kvinner. Sannsynligheten for å utvikle endometriose øker med alderen, og forekomsten er på sitt høyeste rundt 40-års alderen.

 

Hvorfor hjelper TENS ved endometriose?

Høyfrekvent TENS gjør at smertesignalene hemmes på ryggmargsnivå. Dette kalles også presynaptisk hemming eller portvokter-funksjonen. Det betyr rett og slett at man ved å stimulere berøringsfibrene «konkurrerer» om oppmerksomheten med de smerteførende nervefibrene slik at færre av de smerteførende signalene når hjernen. Prinsippene for anvendelse av høyfrekvent TENS er at stimuleringen skal gi parestesi i det smertefulle området – dette kjennes som prikking eller stikking under hudelektrodene. Jo sterkere strøm, jo bedre effekt, men strømstyrken må være under smertegrensen. Elektrodene plasseres der smerten kjennes mest, men kan også plasseres i dermatom eller over en perifer nerve som forsyner smerteområdet.

En nyere og spennende behandlingsform er vagusnervestimulering. Ved noninvasiv vagusnervestimulering stimulerer man en aurikulær (øre) gren av vagusnerven. Elektrostimuleringen er ikke smertefull, og gjøres ved en elektrode som er formet som en øreklips. Flere studier har vist at kvinner med endometriose har lavere vagal tonus, dvs. lavere aktivitet i vagusnerven, enn sine friske motparter. Dette igjen tyder på en ubalanse hvor det er høyere aktivitet i det sympatiske nervesystemet enn det parasympatiske. Vi vet ikke hvorfor det er slik, eller hvilke implikasjoner det kan ha for behandling og sykdomsforståelse, men vagusnervestimulering ser ut til å øke tonusen i vagus, bl.a. i følge studien «Reduced vagal tone in women with endometriosis and auricular vagal nerve stimulation as a potential therapeutic approach» (2021).

 

MultiTENS – mange muligheter!

MultiTENS er et avansert og brukervennlig apparat som gir muligheter for både TENS (Transkutan Elektrisk Nervestimulering) og TEMS (Transkutan Elektrisk Muskelstimulering). I tillegg til de forhåndsinnstilte programmene kan du lage egne skreddersydde programmer. Du kan velge mellom høyfrekvete, lavfrekvente, multifrekvensielle eller modulerte programmer. Det meste er mulig med MultiTENS! Skal du bruke MultiTENS til vagusnervestimulering på du spesialinnstille programmene og ha øreelektrode.

NeuroTrac MultiTENS kan brukes hjemme av pasient eller det kan brukes på klinikken. Det inneholder flere låsemuligheter for en enkel, sikker og oversiktlig bruk. Apparatet har stort display med lys som viser hvilket program som kjøres, hvilke kanaler som er i bruk og tid som gjenstår.

Brosjyrer og veiledere

Dokumentasjon og forskning

Informasjonsfilmer

Aktuelt og saker

Produkter

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter