Smertelindring & Muskeltrening

Vagusstimulering

Fagområder

Generell informasjon

Vagusnervestimulering kan påvirke en rekke funksjoner i hjernen og kroppen, og stimulering av ørets gren av vaguserven får stadig større opmmerksomhet i internasjonal forskning. Det finnes både invasive teknikker med implantert elektrostimulatorer, og noninvasive teknikker som stimulerer gjennom huden. Ubalanse mellom sympatisk og parasympatisk aktivitet i vagusnerven kan knyttes til en rekke tilstander, herunder hjertesvikt, irritabel tarm (IBS) og kroniske smertesyndromer, og det dreier seg ofte om en overaktivitet i sympatikus sammenliknet med parasympatikus. Vagusnervestimulering kombinert med pusteteknikker som gir dyp og sakte pust virker lovende som et medikamentfritt alternativ til smertelindring.

Brosjyrer og veiledere

Dokumentasjon og forskning

Ingen treff.

Informasjonsfilmer

Ingen treff.

Aktuelt og saker

Produkter