Lekkasje dag, lekkasje natt og dyssynergiproblematikk

Barn plages også av inkontinens, nattevæting og blære/tarm-forstyrrelser. Flere studier har vist at tibialisstimulering har en hemmende effekt på en overaktiv blære og på fekal hastverk. Tibialisstimulering representerer en ikke-invasiv behandlingsmulighet for barn i alle aldre, en teknikk mange kan håndtere selv. Her ses en reduksjon i antall lekkasjeuhell både på dagtid og nattetid. Barna opplever bedre kontroll og en bedre og tidligere varsling før blæretømming. På sikt kan en også oppleve større blærekapasitet (Ref.: Jönsson, Ärlemyr 2009).

Se vår instruksjonsfilm om tibialisstimulering med apparatet Continence her. Denne viser tibialisstimulering på en voksen, men prinsippene er de samme.

En annen utfordring innen inkontinensomsorgen for barn, er dyssynergiproblematikk. Dette er samtidig detrusorkontraksjon og sfinkterkontraksjon, eller en samtidig tarmtømming og sfinkterkontraksjon. Ved bruk av EMG biofeedback bli bevisst sin voluntære bruk av bekkenbunnsmuskulatur, og kan lære seg å slappe av under blære/tarm-tømming.

Les mer om behandlingsalternativer hos barn her. Flere av produktene kan rekvireres av legespesialist.

Produkter