Økt vannlatingstrang og hyppige toalettbesøk

Ved overaktiv blære oppleves både økt hyppighet og økt trang til vannlating. Lekkasje kan oppstå dersom man ikke rekker toalettet i tide. Man har gjerne ukontrollerte sammentrekninger i blæra, såkalt overaktivitet. Det kan skyldes forstyrrelser i nerverefleksene som gir signaler fra hjernen om blæretømming eller forandringer i blæremuskulaturen. Ofte finner man ikke den konkrete årsaken.

 

Tibialisstimulering

Ved overaktiv blære velges et stimuleringsprogram som påvirker nervesamspillet i bekkenbunnen. Dette er også kjent som tibialisstimulering. Navnet kommer av at man stimulerer en nerve på foten: tibialisnerven. Denne nerven har samme utspring i ryggmargen som blære-, og bekkenorganer (S3-roten), og man kan dermed påvirke blæren. Normal vannlatning uten ukontrollert trang kan oppnås igjen.

 

Tibialisstimulering egner seg også godt ved fekal hastverkslekkasje (analinkontinens). Ettersom tibialisstimulering gjennomføres med hudelektroder på foten egner den seg også godt til behandling av barn og andre som ikke kan gjennomføre behandling med vaginale/anale prober.

 

Hvordan kommer jeg i gang med behandlingen?

Det er som regel en sykepleier, uroterapeut eller fysioterapeut som hjelper deg i gang med behandlingen. Når du er trygg på plassering av hudelektroder og bruk av apparatet så gjennomfører du resten av behandlingen selv hjemme. Behandlingen bør gjøres 5 dager i uken i minimum 12 uker før effekt vurderes. Hver behandling tar ca. 20 minutter, og du kan gjøre andre ting mens behandlingen pågår. Mange velger for eksempel å se på nyhetene på TV når de gjennomfører behandlingen. Vi har avtale med alle norske helseforetak, og våre apparater kan rekvireres kostnadsfritt av leger i spesialisthelsetjenesten.

 

Her finner du dokumentasjon for bruk av tibialisstimulering ved overaktiv blære.

Produkter