Smertefulle blæretilstander

Smertefull blære kalles også smertefullt blæresyndrom og interstitiell cystitt. Tilstanden karakteriseres ved smerter i blære og underliv samt økt vannlatingstrang med eller uten hyppige vannlatinger både dag og natt. Det er typisk at smertene lindres når blæren tømmes. Plagene er langvarige og har en tendens til å komme og gå.

Når samleie gjør vondt

Smerter i starten, under og/eller etter samleie har ulike årsaker og trenger derfor å behandles forskjellig. Felles for mange av kvinnene som kommer til behandling, er langvarig utredning eller manglende behandlingstilbud. Heldigvis er kunnskapen om denne type smertetilstander økende gjennom formidling fra nasjonale kompetansesentre og annen kursvirksomhet i regi av for eksempel Quintet AS, Legeforeningen og NFF. Smerter ved samleie kan enten skyldes avvergereaksjoner og stramhet i den ytre bekkenbunnsmuskulaturen som omkranser skjedeåpningen, tynne og tørre vaginale slimhinner pga lavt østrogennivå etter fødsel og overgangsalder eller irritasjon i skjedens inngangsparti, vestibulum.

Kroniske underlivssmerter

Kroniske underlivssmerter defineres som asykliske med mer enn seks måneders varighet. De oppstår helst under og/eller etter samleie og kan ha flere årsaker, blant andre endometriose, postoperative smerter ved underlivsoperasjoner og stråleskader. Smerter ved samleie og kroniske underlivssmerter kan også knyttes til ulike former for overgrep.

Klinisk erfaring viser at både elektrostimulering og TENS mot smerter og EMG biofeedback for avspenning i bekkenbunn, er nyttig behandling for smertefulle blæretilstander og kroniske underlivssmerter.

Under «Nyttig informasjon» til venstre finner du mer informasjon om hvordan Quintets behandlingshjelpemidler kan benyttes for ulike former for underlivssmerter.

Produkter