Når bekkenbunnen gir smerter

Smerter i bekkenbunnen kan ha mange ulike årsaker, og ofte er det ikke mulig å finne én konkret årsak til hvordan smertene har oppstått. Felles for alle tilstandene som gir bekkensmerter er at de påvirker både spenningsnivået i bekkenmuskulaturen, og pusten. Ofte ser vi at smerter, overfladisk pust og spenninger i muskulaturen påvirker hverandre negativt. Vi omtaler gjerne dette som en ond sirkel. Smerter kan gi konsentrasjonsvansker, bekymringer og vekke vonde minner. Man lykkes derfor ofte bedre behandlingen dersom man har en helhetlig tilnærming.

 

Den friske bekkenbunnen

Bekkenbunnen har mange oppgaver. Den skal gi støtte til organene dine, og holde på urin, avføring og luft (og slippe disse til riktig tid!). For at bekkenbunnen skal kunne utføre alle sine oppgaver må den være sterk, men også ha god avspenningsevne. Og sist men ikke minst: en velfungerende bekkenbunn skal være helt smertefri.

 

Mål for behandlingen

Behandling mot bekkensmerter skal først og fremst lindre eller eliminere smertene. For å oppnå dette er det viktig å redusere angsten og frykten som smertene medfører. Gjennom tilpassede øvelser for avspenning og trening vil man også normalisere tonus (muskelspenningen) i bekkenbunnen. Dette betyr både bedre avslapningsevne, men også økt kraft og fleksibilitet. For mange er økt kontakt og kontroll over bekkenbunnsmuskulaturen den viktigste faktoren for å lykkes med behandlingen. Tålmodighet, kunnskap og empati for egen situasjon er nøkkelord for å komme i mål.

Les mer og finn dokumentasjon her:

 

Produkter