Underlivssmerter er en samlebetegnelse for en rekke tilstander. Tilnærmingen og prinsippene for TENS-behandling av disse tilstandene er ganske lik, og vi har derfor valgt å si noe generelt om bruk av TENS på denne siden. Elektrostimulering og biofeedback kan også være nyttige tilnærminger, og du kan lese mer om behandling av underlivssmerter med disse metodene her.

Vi anbefaler at du plasserer hudelektrodene i det smertefulle området eller langs tilsvarende dermatom (gjerne nærmere nervens utspring). Elektrodeplasseringen avhenger av hvor smertene kjennes mest intense. De kan for eksempel plasseres på magen på hver side av midtlinjen, eller på korsryggen. Høyfrekvent stimulering virker best for de fleste. Stimuleringen kan du ha på så lenge smertene står på. På MultiTENS-apparatet kan du bruke for eksempel program P04 i alt fra 20 minutter til flere timer avhengig av behov.

Du finner mer informasjon om de enkelte tilstandene og dokumentasjon på TENS ved disse her:

  • Menstruasjonssmerter, endometriose og adenomyose
  • Kroniske bekkensmerter og prostatitt
  • Smertefull blære
  • Svangerskapsrelaterte smerter
  • Vulvaplager
  • Halebensmerter
  • Pudendal nevralgi

 

 

Produkter