Smertefull blære

Quintet AS er avtalepartner med de ulike helseforetakene om levering av ulike elstim/biofeedback/tens – apparater. Flere behandlingsmiljøer har nå funnet en god kombinasjon i bruk av transkutan tibialisstimulering ved bruk av NeuroTrac PelviTone/NeuroTrac Continence og smertelindring ved bruk av NeuroTrac Obstetrics der elektroder plasseres nederst på korsryggen – for nettopp smertefull blære. Les mer om NeuroTrac PelviTone her og NeuroTrac Obstetrics her. Få også med deg vårt spennende pasientcase beskrevet i vårt Nyhetsbrev nr. 2, 2014. Ønsker du mer informasjon om andre bekkenrelaterte smerter? Les Kjersti Hatlebrekkes oversiktsartikkel fra vårt Nyhetsbrev nr. 1, 2013.