Hvordan kan vi optimalisere effekten av TENS for våre brukere?

Du kan lese Quintets infobrev fra mai 2015 med beskrivelse av individuell tilpasning og terapeutens viktige rolle i utprøvingen av TENS her.

Artikkelen i Physical Therapy tar opp og belyser effekten av Transkutan Elektrisk Nerve Stimulering (TENS) for kroniske muskel-skjelettsmerter og kroniske korsryggssmerter. Til tross for at TENS kan gi god ikke-medikamentell smertelindring, er det ingen konsensus (enighet) om effekt av TENS for nevnte smerter og lite informasjon tilgjengelig om en mer pragmatisk tilnærming, dvs. at man vektlegger en mer praktisk metode for evaluering av effekt. Denne kvalitative studien viser at pasientene lærte å optimalisere effekten av TENS behandlingen gjennom individuelle elektrodeplasseringer og innstillinger samt tilpasning av disse over tid. Pasientene lærte å bruke TENS på en strategisk måte, noe som ga ulike resultater avhengig av hvilken strategi de brukte. Studien konkluderer med at funn indikerer at en mer praktisk TENS evaluering bør inneholde en læringsfase for å optimalisere bruk.