Lurer du på hvilken behandling som brukes ved ulike bekkenbunns-plager og hvordan den har virket? Les pasienthistoriene og finn terapeutene !

Enten du er helsepersonell eller pasient, kan våre pasienthistorier gi deg nyttig informasjon om hvilke behandlinger som fungerer godt for ulike bekkenbunnsplager. Pasienthistoriene er anonymisert, levert og kvalitetssikret av Quintets samarbeidsterapeuter. Pasienthistoriene finner du under nyttig informasjon og listen av terapeuter nederst på hjemmesiden. Det å bruke pasienthistorier (case) som utgangspunkt for faglig diskusjon har lang tradisjon i undervisningssammenheng. Casene kan enten være konstruerte eller virkelige. Våre caser er virkelige. En delt pasienthistorie skaper gjenkjennelse hos andre med lignende problemstillinger og kan bidra til at man søker tilsvarende hjelp for sine plager, eller at helsepersonell blir oppmerksomme på hvordan behandlingsmetoder rent faktisk fungerer. I vårt digitale samfunn er deling av historier, såkalte narrativer, blitt mer utbredt og bidrar til at det som deles blir mindre tabubelagt fordi det skaper åpenhet og gjenkjennelse hos andre. Analinkontinens er et godt eksempel på en bekkenbunnsplage som har vært forbundet med mangeårig taushet, tabu og skam. Nå har vi heldigvis både kompetanse og konservative behandlingmetoder med dokumentert effekt, så ingen bør lenger føle seg alene om å ha disse plagene. Søk heller hjelp via din fastlege eller spesialisthelsetjenesten! Quintet har avtale med de fleste helseforetak – apparatene rekvireres vanligvis av legespesialist og er kostnadsfrie for brukerne. Les mer her og pasienthistorie her.