Ny randomisert studie viser effekt av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) for fødselssmerter

Fagtidsskriftet Journal of Physiotherapy presenterte nylig en interessant artikkel om bruk av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) for fødselssmerter. Du finner hele artikkelen i engelsk versjon på Quintets facebookside, men vi gir deg en kort norsk beskrivelse her. Førtiseks førstegangsgravide med gestasjonslengde > 37 uker og 4 cm cervixdilatering deltok i denne randomiserte studien der forfatterne ønsket å undersøke om TENS gir smertelindring eller endring i smertens lokalisering under åpningsfasen og utsetter TENS behovet for epidural smertelindring under fødsel? Gir TENS noen skadelige bivirkninger for mor og foster under fødsel?

Intervensjonen bestod av 30 minutters høyfrekvent, kontinuerlig TENS 100 Hz, pulsbredde 100 µs med to elektrodepar 5x9mm paravertebralt på spinalnivåer T10 og S2-4 som mottar smerteinformasjon fra henholdsvis livmor, fødselskanal og perineum. Hovedeffektmål var endring i smerteintensitet etter intervensjon målt ved visuell analog skala (VAS).

Resultatene viste at bruk av TENS i begynnelsen av åpningsfasen gav signifikant smertelindring, men endret ikke smertens lokalisering eller utbredelse. TENSgruppen økte også gjennomsnittlig tid fra intervensjon til ønske om epidural smertelindring. Videre fant man ingen skadelig påvirkning av TENS hos hverken mor eller nyfødt.