Forskningsprosjekt om behandling av kroniske bekkensmerter hos kvinner.

Hvis du vil vite mer, har pasienter som kan egne seg eller ønsker selv å delta, finner du informasjonen her.