Interessant ny oversiktsartikkel om behandlingsalternativer for overaktiv blære hos barn

Artikkelen beskriver og ser på effekt av ulike behandlingsalternativer for barn med overaktiv blære; blant andre uroterapi med blæretrening, tilpasset diett, vannlatingsstillinger og biofeedback. Studier på effekt av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), transkutan og perkutan tibialisstimulering samt sakral nervestimulering og medikamentell behandling omtales også. Oversiktsartikkelen beskriver metode, effektmål og resultater fra de ulike studiene som er inkludert. Det er interessant å merke seg at konservative behandlingsmetoder som TENS med overflateelektroder plassert over sakrum på spinalnerverot S3 nivå gir like god effekt som medikamentell behandling – uten bivirkninger. Forfatteren anbefaler en trinnvis tilnærming til behandling av barn med overaktiv blære, der de mest invaderende metodene er forbeholdt pasienter som responderer dårlig på andre konservative tiltak. Du kan lese hele artikkelen her.