TENS hjelper mot smerter ved kneartrose – et økende problem i en stadig eldre befolkning

Artrose eller slitasjegikt, forekommer oftest i hofter og knær og preges hovedsakelig av startsmerter og smerter ved belastning. Tilstanden er smertefull og gir redusert funksjon, noe som påvirker livskvalitet og livsutfoldelse. Fysisk aktivitet er helsefremmende og det er derfor viktig å finne gode behandlingsløsninger for å lindre smerte og bedre funksjon. Antallet som trenger behandling øker i takt med økningen i antall eldre. Trening og vekttap ved overvekt er sentralt i behandlingen, sammen med NSAIDs og smertestillende tiltak. Det finnes også andre intervensjoner, som TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) og TEMS (transkutan elektrisk muskelstimulering). Quintet har utarbeidet en behandlingsveileder for kneartrose, se og last den ned her. En systematisk oversikt fra Norge viser at pasienter med kneartrose får en betydelig smertelindring med TENS. Virkningen er minst på nivå med legemiddeleffekten og varer trolig lengre. Les hele oversiktsartikkelen her.