Flere nyere, mindre studier rapporterer om god effekt av tibialisstimulering for obstipasjon

Flere nyere, mindre studier rapporterer om god effekt av tibialisstimulering ved obstipasjon. Obstipasjon eller forstoppelse er en utbredt og vanlig befolkningsplage som kan påvirke livskvalitet. Man regner med at så mange som 14 % av verdens voksne befolkning lider av forstoppelse. I Norge regner man med at opptil 20 % av befolkningen lider av forstoppelse og at ca. 10 % bruker avføringsmiddel. Kvinner er dobbelt så hyppig plaget som menn og problemet øker betydelig med alderen. Forstoppelse er et stort problem blant elder mennesker. Kronisk forstoppelse skyldes ofte flere årsaker av systemisk, nevrologisk eller medikamentell art, men hovedtyngden av pasienter lider av forstoppelse uten kjent årsak (idiopatisk obstipasjon). Kronisk forstoppelse kan føre til prolaps av organer i bekkenet som følge av langvarig trykking ved toalettbesøk og smerteproblematikk i mageregionen. I denne studien vi beskriver her ble transkutan tibialisstimulering brukt på 49 pasienter der forstoppelse ble definert som mindre enn to avføringer ukentlig og/eller pressing eller ufullstendig evakuering av avføring i mer enn 25 % av alle toalettbesøk. Deltakere måtte være over 18 år (snittalder 52.41 år) og hatt symptomer i minimum et år, manglende respons på konservative tiltak, fravær av patologisk årsak og annen mage/tarm sykdom samt stabil psyke og intakt motorisk/sensorisk apparat. De ble grundig undersøkt før oppstart og obstipasjon ble vurdert etter Knowles-Eccersley-Scott Symptom score system før og etter seks ukers behandling. Det ble brukt et NeuroTrac-apparat med 20Hz og 200 us kontinuerlig stimulering i 30 minutter to ganger ukentlig i seks uker. Over halvparten av deltakerne i studien (53.1%) hadde effekt av behandlingen med øket antall toalettbesøk, redusert bruk av forstoppende medisin og bedring av symptomer assosiert med obstipasjon, spesielt relatert til subjektiv vurdering av alvorlighetsgrad ved magesmerter og oppblåsthet. Dette er en grundig studie som viser lovende resultater ved dehabilterende kronisk obstipasjon. Frekvensen er høyere enn den vanlige 5 Hz ved tibialisstimulering, men det er vel verdt et forsøk for en pasientgruppe med store plager! I en annen studie med 18 deltakere benyttet man bilateral transkutan tibialisstimulering daglig i seks uker med god effekt for 26 % av deltakerne, to deltakere ble helt kurert for sin kroniske forstoppelse. Les abstraktet her

Publisert

Nyheter

Kurs/work shop i Bergen 20. september

Denne høsten har vi holdt vårt første fysiske kurs innen elektrostimulering og EMG biofeedback. Vi fikk besøk av 20 ivrige og engasjerte terapeuter fra hele landet. Vi synes det er fantastisk med…

Nyheter

Seksualitet ved revmatiske sykdommer

Forskning viser at seksualitet er vanskelig å snakke om for både helsepersonell og for pasienter, og mange kan oppleve det som både tabu og for privat (Dammen et al., 2020; Fennell &…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter