Quintets apparater og enkelte seksuell helseprodukter kan rekvireres kostnadsfritt for pasienter

Din terapeut i samråd med legespesialist kan via seksjon for behandlingshjelpemidler i de fleste helseforetak søke om gratis utlån av apparater for elektrostimulering og/eller biofeedback for ulike plager knyttet til urinveier/dysfunksjon i bekkenbunn. Dette kan eksempelvis være overaktiv blære, blandingsinkontinens, stressinkontinens, underlivsprolaps og smertetilstander i underlivet. NAV tilbyr også enkelte avtaleprodukter innen seksuell helse kostnadsfritt etter søknad fra lege. Quintet har pr. i dag tre ulike avtaleprodukter innen seksuell helse: Feminaform dilatorsett, C1 klitorisstimulator og manuell penispumpe. Du finner søknadsskjema på vår hjemmeside.