Er du plaget med overaktiv blære? En fersk oversiktsartikkel konkluderer med at elektrostimulering er mer effektivt enn medikamenter

Overaktiv blære (OAB) eller tranglekkasje/urgeinkontinens, kjennetegnes av plutselig ufrivillig urinlekkasje ved sterk tissetrang. Man kan også ha øket vannlatingstrang uten lekkasje. Overaktiv blære er mest utbredt blant kvinner og øker med alderen.

I denne oversiktsartikkelen (Cochrane Review) fra 2016 konkluderer forfatterne med at elektrostimulering med overflateelektroder er mer effektivt enn ingen behandling eller medikamentell behandling for overaktiv blære. Elektrostimulering kan rekvireres kostnadsfritt gjennom legespesialist og Quintet AS har avtale med de fleste helseforetak. Les abstraktet her