Islandsk fysioterapeut og doktorgradsstudent bruker Quintets utstyr i sin studie på bekkenbunnshelse etter fødselsskade

Quintet har mottatt denne flotte rapporten fra fysioterapeut , PhD student Thorgerdur Sigurdardottir på Island om hennes doktorgradsstudie. Studien undersøker effekten av obstetrisk perineal skade på bekkenbunnshelse og livskvalitet hos islandske kvinner og om tidlig fysioterapi forbedrer helse og styrke i bekkenbunn. Thorgerdur bruker blant annet Quintets utstyr til måling og trening av bekkenbunnsstyrke ved hjelp av NeuroTrac Simplex og Periform vaginal probe med godt resultat. Hun skriver at deltakerne i studien har vært svært positive til å trene med apparatet og synes EMG biofeedback er både oppmuntrende og veldig tydelig. Takk til Thorgerdur! Du kan lese hele rapporten på engelsk her.