Takk til Clara Karoliussen for flott og interessant referat fra det årlige møtet i International Continence Society (ICS), som ble holdt i Tokyo

Fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Clara Karoliussen ved klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital i Trondheim, deltok på det internasjonale møtet. Clara arbeider i full stilling med inkontinens og vulvalidelser og Quintet har tidligere intervjuet Clara om hvordan hun behandler ulike diagnoser innen dysfunksjon i bekkenbunn, se nyhetsbrev nr. 2 juni 2014, som du kan laste ned under Nyheter > Nyhetsbrev på hjemmesiden. I referatet fra ICS omtaler hun blant annet forskningsnytt innen overaktiv blære, EMG biofeedback og elektrostimulering for smerter i bekkenbunnsmuskulaturen samt en ny studie om behandling av provosert vestibulodyni. Les referatet her. Quintet deler årlig ut et reisestipend til helsepersonell som ønsker å delta på internasjonale kongresser innen inkontinens og dysfunksjoner i bekkenbunn eller seksuell helse. Send en søknad til post@quintet.no og fortell litt om hvorfor og hva du vil delta på.