TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander

Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) er mye brukt i smertebehandling av ulike tilstander. I en oversiktsartikkel fra 2014 konkluderer forfatterne med at TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander. Det er også evidens for at TENS er effektiv smertebehandling ved fibromyalgi, smerter etter fødsel og smerter ved spinalskader (lavfrekvent TENS). Forfatterne nevner blant annet tre viktige faktorer for å oppnå et best mulig behandlingsresultat: Toleranse for gjentatt TENS, intensitet på stimulering og elektrode plassering. Quintet har utarbeidet TENS/TEMS behandlingsveiledere for smerter i kne, skulder og sår der både intensitet og elektrodeplassering er beskrevet i detalj. Vi har nylig også omtalt TENS for fødselssmerter og rygg-og bekkenrelaterte smerter i siste del av svangerskapet under nyheter. Du kan lese hele oversiktsartikkelen her