Fokus på langvarige underlivssmerter – hvordan du har det eller hvordan du tar det?

Begge deler er faktisk like riktig. Langvarige smerter er medvirkende til både redusert livskvalitet, arbeidskapasitet og seksuell funksjon. Langvarige underlivssmerter defineres som smerter med en varighet over 6 måneder uavhengig av syklus, og der andre tilstander er utelukket. Langvarige underlivssmerter påvirkes og forverres av en vanskelig livssituasjon, stress, negative relasjoner og tidligere traumer. Studier viser at så mange som 20-40 % av kvinner med langvarige underlivssmerter har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er også en kjensgjerning at flere har gjennomgått underlivsoperasjoner uten at smertene har blitt vesentlig redusert etterpå. Man regner med at ca. 6 % av den voksne befolkning sliter med underlivssmerter. Langvarige underlivssmerter kan gi nedsatt generell smerteterskel pga såkalt sensitivisering av nervesystemet – dvs at det sentrale nervesystemet blir overfølsomt for ting som trigger smerten.

Håndtering av smerter blir ofte en daglig utfordring ved kroniske sykdommer. Her i Norge antar vi at ca 25-30 % av den voksne befolkningen opplever langvarige smerter i sin hverdag. Generelt sett deler vi smerte inn i tre hovedtyper:

  • Nosiseptiv smerte – smerte som skyldes vevsskade, for eksempel revmatiske leddsykdommer med leddskade.
  • Nevrogen smerte – smerte som skyldes dysfunksjon i nervesystemet, for eksempel isjias.
  • Idiopatisk smerte/sammensatt smerte – smerte av ukjent årsak, for eksempel uspesifikke rygg- og nakkesmerter.

Smerter i muskler og skjellett er de hyppigst rapporterte langvarige smertetilstandene. Dette kan være smerter i nakke og rygg, hodepine, ulike typer underlivssmerter, magesmerter, smerter etter operasjoner, artrosesmerter etc. Videre kan langvarige smerter skyldes trykk på nerverøtter som ved ryggprolapser og ischias. Likeså vil mange revmatiske sykdommer som blant annet Bechterew gi pasienten langvarige smerter og behov for smertelindring for at man skal kunne fungere i hverdagen.

I kjølvannet av langvarige smerter kommer behovet for smertelindring. Vi har per i dag flere utsalgssteder for reseptfrie smertestillende medikamenter i Norge, noe som gjør disse medikamentene lett tilgjengelige for folk flest. De kan kjøpes i dagligvarebutikker, bensinstasjoner, kiosker og på apotekene. Vi har et høyt forbruk av eksempelvis NSAIDs medikamenter som Ibux, Naproxen og flere, samt det reseptbelagte medikamentet Voltaren. Nevnte medikamenter brukes ofte mot kroniske smerter og har en betennelsesdempende, smertelindrende og febernedsettende effekt. Et gammelt ordtak er her på sin plass å trekke frem «Godt for noe og vondt for noe annet». NSAIDs medikamenter vet vi har en rekke bivirkninger som kvalme, hodepine, tretthet, sure oppstøt, diaré og utslett for å nevne noen.

Gjør tilgjengeligheten av smertestillende medikamenter sitt til at vi ikke lengre ser hvilke alternativer vi har for smertelindring? Eller er det manglende opplysninger fra helsevesenet om hva pasienter med langvarige smerter kan ha rettigheter til å prøve ut?

Quintet AS har lang erfaring i utvikling, salg og leveranse av behandlingshjelpemidler rettet mot smertelindring uten medikamenter og bivirkninger. Vi har ulike apparater som benyttes ved TENS behandling, Transkutan Elektrisk Nervestimulering. Denne behandlingsformen er en anerkjent behandlingsmetode som har vist god effekt på smerteopplevelsen og funksjon for pasienter med langvarige smerter. TENS bryter den negative smertesirkelen ved å blokkere smertene før de når hjernen (port-teorien) som ved høyfrekvent stimulering og igangsette kroppens egne smertestillende hormoner (endorfiner) som ved lavfrekvent stimulering. Hjernen er en fantastisk datasentral for lagring av minner og erfaringer; både gode og dårlige. De dårlige kan komme til uttrykk i kroppen som smerter, uro og angst. Pusten spiller en vesentlig rolle for underlivssmerter fordi den knytter underlivs-og hofte/magemuskulaturen sammen med pustemuskelen diafragma. En forknytt kropp med mange spenninger er ingen god opplevelse, men heldigvis er vi istand til å lære å bruke kroppen bedre og endre innarbeidede, vonde mønstre. Det å kjenne etter i egen kropp hva som er avslappet og hva som er anspent kan være vanskelig når musklene har vært i beredskap over lang tid. Vi kan faktisk måle pustens påvirkning på bekkenbunnen gjennom elektromyografiske (EMG) signaler fra en sensor plassert enten i skjeden eller anus og benytte EMG biofeedback til å lære avspenning i bekkenbunn. Quintet har god kompetanse innen dette feltet og samarbeider med dyktige terapeuter i mange av landets fylker og kommuner. Du finner en fylkesinndelt terapeutliste nederst på hjemmesiden vår og på nettsiden til www.unn.no/kib. Vi vet også at avspenningsøvelser, regelmessig fysisk aktivitet som turgåing og trening i varmvannsbasseng, virker positivt inn på langvarige underlivssmerter. Berøring stimulerer utskillelsen av lykkehormonet oxytocin – det samme gjør en klem som varer noen sekunder! God kroppsbevegelse og kroppsbevissthet med hensyn til sammenhengen mellom pust og spenning er positive og dokumenterte tiltak for kvinner med langvarige underlivssmerter sammen med utprøving av TENS og/ eller EMG biofeedback. Langvarige underlivssmerter er en risikofaktor for utvikling av depresjon, angst og søvnforstyrrelser. Negative adferdsmønstre og negative tanker kan påvirkes gjennom kognitiv terapi og bevisstgjøring om hva som utløser og opprettholder smertene. Norsk Forening for Kognitiv Terapi har en nyttig selvhjelpsside der du finner informasjon om håndtering av bekymringer, angst og negative tanker. For mer informasjon om prosjektet PUST for langvarige underlivssmerter ved Kompetansesenteret for Inkontinens og Bekkenbunnssykdom (KIB), Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø, se under henvisning i lenken. Både fastlege, fysioterapeut og spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter til PUST prosjektet og pasientreiser dekker mesteparten av reise og opphold i Tromsø dersom man oppfyller kriteriene for deltagelse. Det å leve med langvarige underlivssmerter handler om å skape en så god hverdag som mulig for kropp og sjel.

Publisert

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Husk bekkenbunnstrening

HUSK bekkenbunnstrening!   I samarbeid med uroterapeut Linn Elin Rødal lanserer vi klistermerker som det helt enkelt står «husk» på. Linn Elin fikk ideen etter å ha snakket med en pasient som…

Nyheter

Referat fra APFM

Her har vi notert underveis i foredragene fra årets Arctic Pelvic Floor Meeting i Tromsø. Det var kjekt å se engasjementet for bekkenbunnsdysfunksjon på tvers av faggrupper, og ikke minst interessant å…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter