Jobber du med med gravide med bekkenrelaterte smerter eller kvinnehelse? Quintet har utarbeidet nyttig informasjon om bruk av TENS i svangerskapet

TENS har dokumentert effekt ved plagsomme menssmerter, bekkenrelaterte smerter i svangerskapet og fødselssmerter. Hvis du selv har noen av disse plagene, kan din fysioterapeut/lege søke om kostnadsfritt TENS apparat via behandlingshjelpemidler i ditt helseforetak etter at effekt er påvist ved utprøving. Hvis du som terapeut er interessert i å vite mer om effekt og bruk av TENS i behandlingen av dine pasienter, tilbyr Quintet gratis kurs/opplæring. Vi har også en spesiell utlånsavtale for de som ønsker å bruke TENS som alternative smertelindring under fødsel. Den finner du under produkter TENS Obstetrics. Her er informasjonen om TENS ved menstruasjonssmerter, bekkenrelaterte smerter og fødselssmerter.