Lærerikt og tverrfaglig møte i Norsk kvinnelig inkontinensforum med hovedtema seksuell helse og inkontinens

Norsk kvinnelig inkontinensregister inviterer hvert år leger, uroterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og andre som er interessert I utredning og behandling av urininkontinens til fagmøte. Quintes fysioterapeut Bente Lunde deltok på møtet og deler gjerne et utvalg av sine notater. Hovedtema på årets møte var seksuell helse og inkontinens. Spørsmål om seksuell helse har ikke tidligere blitt inkludert og registrert ved journalopptak på mange av landet sykehus før i senere tid og man mangler derfor data på dette feltet. Mange kvinner med lekkasjeplager lekker også under samleie – hvordan påvirker dette seksuallivet og hvilken hjelp kan helsepersonell tilby? Fysioterapeut og sexologisk rådgiver Jenny Toftner snakket om viktigheten av å kartlegge seksuelle problemer og at en sterk bekkenbunnsmuskulatur har betydning for seksuell funksjon. Se linken til artikkel om bekkenbunnsplager og seksuell funksjon der gjesteforeleser Ranee Thakar er medforfatter /media/seksual function and pelvic floor disorders.pdf Dr. Ranee Thakar fra FRCOG Croydon University Hospital foreleste også om inkontinens blant eldre og viste til at stressinkontinens reduseres hos eldre kvinner, mens forekomsten av overaktiv blære og blandingsinkontinens øker. Det skjer en endring hos kvinner med inkontinens rundt 50 år og for de over 65 år er inaktivitet, osteoporose og funksjonell inkontinens (rekker ikke toalettet I tide) et problem. Ettersom det blir stadig flere eldre i samfunnet må disse utfordringene møtes på en god måte. Tibialisstimulering og medikamenter for overaktiv blære er vanligvis effektiv behandling, men i de tilfellene der dette ikke virker kan Botox være et alternativ. Dr. med. Ingrid Volløyhaug snakket om sammenhengen mellom obstetriske skader i bekkenbunn og senere operasjon for prolaps av bekkenorganer. Se lenken til Ingrids publikasjoner om temaet.https://www.ntnu.no/ansatte/ingrid.volloyhaug.

Publisert

Nyheter

Bekkenbunnsplager & inkontinens

Stressinkontinens og svak bekkenbunn

Efemia Academy

Den svenske produsenten av Efemia, Invent Medic, bidrar aktivt med webinarer for opplæring av helsepersonell. Nå har de satt opp en rekke webinarer våren 2024. Webinarene avholdes på svensk, og du kan…

Nyheter

Nytt rekvisisjonsskjema behandlingshjelpemidler

Fra 01.01.24 er rekvisisjonsskjemaet oppdatert. Det viktigste å merke seg er at pasienten ikke lengre trenger å signere skjemaet! Dette betyr i praksis at pasienten ikke trenger å møte opp fysisk, for…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter