Bruk av TEMS i rehabilitering

Virkningsmekanismene bak denne behandlingen er å påvirke ulike typer muskelfibre ved hjelp av elektrisk stimulering via hudelektroder på motorpunktene i muskelen. Motorpunktene er de stedene i muskulatur der nervene entrer muskelen. TEMS er først og fremst en behandling hvor man prøver å skape en motorisk respons eller muskelkontraksjon, ved en gradvis økning av strømstyrken på det muskelstimuleringsprogrammet som brukes til den utløser et aksjonspotensiale i muskulaturen. Denne muskelkontraksjonen vil gjerne kjennes sterkere enn en viljestyrt kontraksjon, siden den motoriske nerven blir stimulert direkte. For å oppnå dette er det viktig å prøve seg fram og gjøre små justeringer av elektrodeplassering og programvalg. Pasienten trenger gjerne litt tilvenning til behandlingen, så øk strømstyrken gradvis underveis.

En muskel består av ulike typer fibre som trenger ulike typer stimulering for å øke vekst og utholdenhet. Kort sagt består musklene av forskjellige muskelfibre (celler) som har ulike egenskaper. Disse egenskapene avgjør hvor raske muskelfibrene er, hvor utholdende de er og hvor stor muskelen kan bli (omkrets).

Type I fibre er utholdenhetsfibre med god blodforsyning og såkalt sakte oksidative, med andre ord langsomme og avhengige av oksygen (oksidative). Dette betyr at energiomsetningen i disse muskelfibrene trenger oksygen for å kunne opprettholde muskelkontraksjon (sammentrekning).

Type II fibre er raske og glykolytiske og ikke like avhengige av oksygen som type 1 fibrene. Disse fibrene har anaerob energiomsetning, noe som gjør fibrene svært raske og eksplosive. På grunn av den raske hastigheten på kontraksjonene vil ATP (adenosintrifosfat=energibærende molekyler) bli raskt brukt opp, og fibrene er derfor ikke like utholdende som type I.

Normal kontraksjon: Antallet motor enheter øker i starten av en kontraksjon for å utvikle kraft, etterfulgt av en økning i fyring for å øke kraften ytterligere. Type I muskelfibre fyrer først, så type II. For å få en jevn kontraksjon økes antall motor enheter etterhvert, ikke alle samtidig.

Elektrisk stimuleringsmønster: Alle motorenhetene fyrer samtidig og type II fyrer først fordi de er større og har en lavere terskel. Den kortsiktige effekten av elektrisk stimulering er kontraksjon og endret lokal blodstrøm. Den langsiktige effekten er øket styrke, strukturelle- og biomekaniske endringer i muskulaturen.

For muskelstyrke: 30-35 Hz, 400us, intermitterende 10 sek stimulering/10 sek pause, 30 minutter daglig. Effekten blir bedre når TEMS kombineres med aktive øvelser.

For utholdenhet: 20Hz, 400us, intermitterende 2 sek stimulering/2 sek pause, minst 1 time daglig.

For atrofi/meget svak muskulatur: 10 Hz, 400us, intermitterende 2 sek stimulering/2 sek pause, minst 1 time daglig. (Kilde: Watson T 2013)

Be gjerne om et pristilbud eller en demonstrasjon på våre kombinasjonsapparater NeuroTrac MultiTENS, NeuroTrac Rehab og NeuroTrac Sports post@quintet.no, tlf.: 55981555. Se TENS/TEMS apparatene i nettbutikken her.

Publisert

Nyheter

Kurs/work shop i Bergen 20. september

Denne høsten har vi holdt vårt første fysiske kurs innen elektrostimulering og EMG biofeedback. Vi fikk besøk av 20 ivrige og engasjerte terapeuter fra hele landet. Vi synes det er fantastisk med…

Nyheter

Seksualitet ved revmatiske sykdommer

Forskning viser at seksualitet er vanskelig å snakke om for både helsepersonell og for pasienter, og mange kan oppleve det som både tabu og for privat (Dammen et al., 2020; Fennell &…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter