Seksuell helse på Catosenteret

Etter at Evelyn fra Quintet holdt TENS/TEMS kurs for fysioterapeuter, sykepleiere og lege på Catosenteret i januar, ønsket de mer informasjon om seksuell helse og hjelpemidler. Catosenteret tilbyr rehabiliteringsopphold for brukere rett fra sykehus med diagnoser innen nevrologi, ryggmargskader, kreft og pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling. I tillegg ytes tilbud til barn/unge med diagnosen CFS/ME eller kronisk tretthetssyndrom og tilbud til barn, ungdom og unge voksne (opptil 30 år) uavhengig av diagnose. De har også tilbud til brukere som har behov for arbeidsrettet rehabilitering. Sexolog Kjersti og Evelyn møtte en interessert og engasjert tverrfaglig gruppe som ønsket å lære mer om betydningen av god seksuell helse for livskvalitet, hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige via NAV og hvordan helsepersonell kan kommunisere best mulig med brukere om seksuell helse. En nylig publisert studie fra Tidsskriftet 19/2016 årgang 136 viser at det nytter å snakke om det! Les artikkelen i Tidsskriftet her.

Lindau, Abramsohn, Bueno et al. Sexual activity and function in the year after an acute myocardial infarction among younger women and men in the United States and Spain. JAMACardiol 2016: 2800 pasienter 18-55 år. De som hadde snakket med lege om sex etter innleggelse (20% kvinner, 30% menn), gjenopptok seksuell aktivitet i større grad enn pasienter uten samtale.

Du finner skjema til seksualtekniske hjelpemidler og diagnosekoder på hjemmesiden vår.