Endelig: Ny ledning med forsterket inngang/kontakt

Ledningene til våre Elstim / Bio-apparater har en begrenset levetid, det er derfor det alltid er inkludert 2 stk ledninger sammen med hvert apparat. Din bruk og oppbevaring av ledningen vil forlenge levetiden, og dersom den kan oppbevares «løst og ledig» lever den lengre.

Vi har dessverre opplevd at kontakten på ledningen brekker og sitter igjen i utgangen på apparatet. Dette har oftest skjedd med NeuroTrac PelviTone og NeuroTrac Continence. Vår produsent har respondert på vår klage på dette, og har nå utviklet en ny ledning der kontakten er forsterket. Denne ledningen inkluderes nå sammen med NeuroTrac PelviTone og NeuroTrac Continence (også med forbruksmateriell).

NeuroTrac TENS og NeuroTrac MultiTENS beholder opprinnelig ledning inntil videre.