Kvinnehelseprosjekt i Nepal

Quintet har bidratt med to Myoplus Pro apparater og vaginale prober til dette spennende prosjektet i Nepal. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen for kvinner i Nepal enten de er gravide eller nettopp har født. Fysioterapeut og forsker Britt Stuge ved Oslo Universitetssykehus er hovedveileder for fysioterapeut og PhD student Ranjeeta Shijagurumayum Acharya fra Nepal. Ranjeeta startet som doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, høsten 2015. Datainnsamlingen foregår i Nepal, i hovedstaden Kathmandu og i mer landlige omgivelser i Dhulikhel. Et overordnet mål med doktorgradsprosjektet er å bidra til å bedre kvinnehelse i Nepal med fokus på rygg- og bekkenleddsmerter, urin inkontinens og underlivsprolaps i forbindelse med graviditet og fødsel. Forekomst og alvorlighetsgrad av bekkenleddsmerter vil også bli studert, samt uttesting av et treningsopplegg for bekkenbunn. Prosjektet er også støttet av kvinnehelsegruppen i Norsk Fysioterapeutforbund. Se beskrivelse av prosjektet her.