Lovende resultater i ny studie

Senter for barneinkontinens ved Århus universitetshospital har nettopp gjennomført og publisert en studie der de har evaluert kombinasjonsbehandling med sakral nerve elektrostimulering (med overflateelektroder) og medikamentet Oxybutinin, og konkludert med at nettopp denne kombinasjonsbehandlingen er adskillig bedre enn disse to behandlingene alene.

Studien er randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert, og 66 barn deltok (gjennomsnittsalder: 7,3 år). Alle ble diagnostisert med urgeinkontinens, og de ble randomisert i 3 grupper.Gruppe 1 besto av 22 barn som fikk aktiv elektrostimulering og aktiv Oxybutinin.Gruppe 2 besto av 21 barn som fikk aktiv elektrostimulering og placebo Oxybutinin. Gruppe 3 besto av 23 barn som fikk placebo elektrostimulering og aktiv Oxybutinin. Intervensjonstiden var 10 uker, med tre besøk hos poliklinikken i denne perioden. Kort og godt: Studien viser at kombinasjonsbehandlingen (gruppe 1) var overlegen mht behandlingsresultat i forhold til medikamentell behandling med Oxybutinin alene, med hele 83% større sjanse for effekt av behandlingen.64% av barna i gruppe 1 responderte på kombinasjonsbehandlingen (37% ble helt tørre, 27% hadde signifikant bedring). Kombinasjonsbehandlingen viste også signifikant bedre resultater enn elektrostimulering alene. I tillegg viser studien at medikamentell behandling og elektrostimulering sammen ser ut til å redusere noen av bivirkningene ved bruk av Oxybutinin, nemlig rest-urin på mer enn 20 ml. Hele 35 % av barna i gruppe 3 (kun aktiv Oxybutinin) opplevde bivirkninger av den medikamentelle behandlingen, mens kun 1 barn i gruppe 1 (4,5 %) (aktiv Oxybutinin og aktiv elektrostimulering) opplevde bivirkninger i denne gruppen.

Studien forklarer også hvorfor en mener denne kombinasjonen av ikke-medikamentell intervensjon og medikamentell intervensjon kan virke så godt sammen (nevromodulering og blærereseptorbehandling), basert på teorien at blære og nervesystem begge har viktige roller i normal miskjonsrefleks. En flott hypotese satt av forskerne bak studien!

For oss som er spesielt interessert i elektrostimuleringsintervensjonen, så kan vi nevne at det ble benyttet 50×50 mm hudelektroder for spesielt sensitiv hud (se link her: https://quintet.no/nettbutikk/49/tens_tems_apparat…) plassert i området S2 til S3. Apparatet som ble benyttet hadde 10 Hz frekvens, 200 uS pulsbredde med en stimuleringstid satt til 2 timer. Stimuleringsstyrken ble satt til det barnet klarte, men maksimalt 40 mA. Quintet har flere typer elektrostimuleringsapparater som kan stilles inn på dette programmet.

Ønsker du mer informasjon om målemetoder /variabler og hvordan den placebo-kontrollerte delen av studien ble gjennomført, så har vi hele studien som bla. ble publisert i Pediatric Urology 22. april 2017, tilgjengelig. For link til abstrakt, se her: http://www.jurology.com/article/S0022-5347(17)4034…

Publisert

Endometriose

Nyheter

Menn og inkontinens

Erektil dysfunksjon

Nye veiledere og brosjyrer!

Vi utarbeider og forbedrer stadig vårt infomateriell, og nå var det endometriose og menn som stod for tur. Du finner de nye brosjyrene nederst i denne saken. Akkurat nå arbeider vi med…

Endometriose

Smertelindring & muskeltrening

Trening og endometriose

I «Fysioterapeuten» publiserte Merete Kolberg Tennfjord og Rakel Gabrielsen nylig en fagkronikk om viktigheten av trening for endometriosepasienter. De argumenterer for at trening har positive effekter på personer med langvarige smerter, men…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter